НАБЛАЖА̀

НАБЛАЖА̀1. Вж. наблажавам.

НАБЛАЖА̀

НАБЛАЖА̀2. Вж. наблажавам2.

Списък на думите по буква