НАБЛАЖА̀ВАНЕ

НАБЛАЖА̀ВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от наблажавам1 и от наблажавам се; облажаване1.

НАБЛАЖА̀ВАНЕ

НАБЛАЖА̀ВАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от наблажавам2 и от наблажавам се; облажаване2.

Списък на думите по буква