НАБЛЀГНУВАНЕ

НАБЛЀГНУВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от наблегнувам и от наблегнувам се; наблягане.

Списък на думите по буква