НАБЛЀЯ

НАБЛЀЯ СЕ. Вж. наблейвам се и наблявам се.

Списък на думите по буква