НАБЛЍЖА

НАБЛЍЖА. Вж. наблизвам.

НАБЛИЖА̀

НАБЛИЖА̀. Вж. наближавам.

Списък на думите по буква