НАБЛИЖА̀ВАНЕ

НАБЛИЖА̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от наближавам и от наближавам се. Панически слухове за наближаването на Милановите войски бяха напълнили града от вчера сутринта. В. Геновска, СГ, 387. Грозните облаци застрашително се ширят по небето, превзимат пространствата му, като предсказват наближаването на бурята и на буйни поройни дъждове, що крият в безплътните си черни недра. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 7. Наближаването на Нова година ме изпълваше с особен трепет и вълнение. Кр. Григоров, ОУ, 94. Четири дни вървяла войската по пустинята; при наближаването до целта на пътя им, орляк от врани им бил водач. Н. Михайловски и др., ОИ (превод), 245.

Списък на думите по буква