НАБЛЍЗКО

НАБЛЍЗКО нареч. Наблизо. Той се поизкачи малко и тогава видя пак огънчето наблизко. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 159-160. Дълго време още броди Теодосий из леса,.. Като не знаеше на коя посока е манастирът, той и съвсем не гледаше къде върви.. Ненадейно счу му се близко, съвсем наблизко биене на клепало. Ст. Загорчинов, ДП, 214.

Списък на думите по буква