НАБЛИЗНЯ̀ВАНЕ

НАБЛИЗНЯ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от наблизнявам и от наблизнявам се.

Списък на думите по буква