НАБЛИЗЯ̀

НАБЛИЗЯ̀. Вж. наблизявам.

Списък на думите по буква