НАБЛИЗЯ̀ВАНЕ

НАБЛИЗЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Остар. Отгл. същ. от наблизявам и от наблизявам се; наближаване.

Списък на думите по буква