НАБЛЪ̀СКВАНЕ

НАБЛЪ̀СКВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от наблъсквам и от наблъсквам се.

Списък на думите по буква