НАБЛЮДА̀ВАНЕ

НАБЛЮДА̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от наблюдавам и от наблюдавам се. Днешното наблюдаване с камионетката и .. също не беше работа на Кралев. Б. Райнов, ГН, 198.

Списък на думите по буква