НАБЛЮДА̀ТЕЛ

НАБЛЮДА̀ТЕЛ, -ят, -я, мн. -и, м. 1. Човек, който наблюдава, гледа, разглежда нещо; зрител. Една каменна полукръгла ограда... и Ниагарският водопад!.. Всички наблюдатели бяха вцепенени, като в жива картина. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 3, 56. Сортирането на листята, разпознаването на неуловимите за обикновения наблюдател белези, по които се различаваха един от друг, изискваше напрежение, което фирмите мислеха, че заплащат твърде щедро. Д. Димов, Т, 34.

2. Лице, което наблюдава някого, нещо

обикн. с цел да го опознае, изучи, изследва или да забележи, открие, да установи нещо. И по това обстоятелство, и по други признаци, по-после винаги уловими за внимателния наблюдател, разбраха, че сам Кандов не бе хладнокръвен към Рада Госпожина. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 91. Записките на Цезаря са отличават с удивителна простота и ясност на изложението и показват в него тънък наблюдател. Н. Михайловски, РВИ (превод), 328. Това движение [Брауново движение] може да се наблюдава, като се постави напр. малко мастика във вода — една капка от тази смес се разглежда през микроскоп,.. Наблюдателят вижда, че частичките на мастиката непрекъснато се движат по зигзаги. Физ. Х кл, 1951, 63.

3. Лице, което има задължението да наблюдава (в 1, 3 и 4 знач.) нещо, лице, което по професия, по служба се занимава с наблюдение. Един снаряд падна в окопите и засипа няколко души,.. Ротният се развика: — Всички в скривалищата. Само наблюдателите да останат! К. Петканов, МЗК, 191. Ицко... приятелят от школата — двамата неразделни! Та нали затуй единият стана пилот, а другият — наблюдател. Винаги летяха заедно. П. Бобев, К, 87. Малката обсерватория заедно с прозрачния купол автоматически можеше да се върти в кръг... Можеше и да се спуска надолу чак в сутерена, при което телескопът и наблюдателят потъваха като в кладенец. С. Волев, МС, 23. Голям интерес сред френските наблюдатели предизвика предложението за унищожаване .. на средствата за пренасяне на ядрено оръжие.

Списък на думите по буква