НАБЛЮДА̀ТЕЛКА

НАБЛЮДА̀ТЕЛКА ж. Жена наблюдател. Нанко подигна глава и погледна с тъжна и горчива полуусмивка любопитната наблюдателка. Т. Влайков, Съч. II, 185. — Не направи добре завоя, ето че буксува, нещо шуми в мотора,.. — коментират оживено наблюдателките.

Списък на думите по буква