НАБЛЮДА̀ТЕЛНИЦА

НАБЛЮДА̀ТЕЛНИЦА ж. Специална висока постройка или друго пригодено съоръжение, място за наблюдение. На малка могилка бе построена висока наблюдателница за пазача. О. Василев, Т, 86. Така нареченият привързан балон е закрепен към земята с въже, в миналото (..) е употребяван главно за военни цели — наблюдателници, противосамолетна защита и др. Й. Радичков, ГП, 91. Пред кулите на болярина Иванка в крепостта Ряховец спряха десет души ромейски войници. Стражът от наблюдателницата, щом ги видя, изсвири три пъти с рог. А. Каралийчев, ПГ, 97. // Разш. Разг. Място, откъдето добре може да се вижда, да се наблюдава. Но съм се заканил един ден да измъкна всичко горе на етажа, че и тук да спим,.. Че то наистина е наблюдателница, целия свят можеш да гледаш от нея. Й. Радичков, ПЦ, 53. Валентин с котешки стъпки се промъкна из лещака и след малко се показа зад едно дърво, откъдето обикновено наблюдаваше шосето и

вилата.. Валентин изчака да се прибере старата и с котешки стъпки се спусна от наблюдателницата си към люляковия храст. Д. Кисьов, Щ, 281.

Списък на думите по буква