НАБЛЮДА̀ТЕЛНО

НАБЛЮДА̀ТЕЛНО. Нареч. от наблюдателен1.

Списък на думите по буква