НАБЛЮДА̀ТЕЛНОСТ

НАБЛЮДА̀ТЕЛНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Способност да се наблюдава добре. От дълбокия му и проницателен поглед, от зорката наблюдателност, която бе наследил от своя баща, не остана скрито удивителното съчетание между ярките багри на птиците и буйната растителност. К, 1963, кн. 3, 42-43. С изучаването на небето са се занимавали древните египтяни,.. Днес, във века на напредналата наука, намираме следи от техните постижения и се учудваме на тънката им наблюдателност. Г. Томалевски, АН, 5. Всяка пролет иде планината / изведнъж пред твоите очи / близка-близка, нова непозната, / сякаш за да те озадачи / и да ти напомни, че не си ти / никак с наблюдателност дарен. Как боите ѝ и красотите / да не си видял до днешен ден? Бл. Димитрова, Л, 233.

Списък на думите по буква