НАБЛЮДЀНИЕ

НАБЛЮДЀНИЕ, мн. -ия, ср. 1. Обикн. ед. Наблюдаване. Кулата е предназначена за наблюдение на границата.При наблюдението на лунното затъмнение установихме едно странно явление.

2. Системно изучаване, изследване на нещо чрез гледане, опити и др. По стар навик той продължаваше да прави тия наблюдения, които му помагаха да предсказва какво ще бъде времето. Когато станеше да си ходи, той поглеждаше на запад, за да види не засяда ли слънцето зад облак. Й. Йовков, Разк. I, 48. А за да изучим явленията, трябва да ги разгледаме добре, кога стават. Такава работа ще се нарече наблюдение. Н. Геров, ИФ, 10. Едвам било произведено второто наблюдение над месяца и наблюдателя забележил, че той си изменил положението между неподвижните звезди, които в предшествуващата нощ били точно забележени. Д. Витанов, НС (превод), 23.

3. Обикн. мн. Това, което е забелязано, установено като резултат, факт, извод при внимателно разглеждане, изследване на нещо. Моля да не се забравя ни минута, че в тези пътни бележки аз излагам моите непосредствени лични наблюдения и впечатления, тъй, както съм ги възприел в момента, без да ги проверявам и без да излагам това, което ми е известно за Америка и книгите. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 5, 69. В писмата му [на Гогол] се срещат тънки наблюдения върху театрите през негово време. Техните успехи или неуспехи той приема като свои лични. Н. Лилиев, Съч. III, 171. Той не преподаваше някаква отвлечена наука, а действителни случки и наблюдения, почерпени из собствения му живот. Й. Йовков, Разк. I, 188. Към папката бяха прикачени разни други документи, наблюдения, анонимни писма, доноси. Бл. Димитрова, ПС, 316.

Намирам се (съм) под наблюдение. Книж. Наблюдаван, следен съм. Те [Личо и Насо] ,.. измислили да се отнесат до леля си Деша Турчилова.. в края на крайщата родна леля им е,.., мизерия няма да им направи и къщата ѝ е на края на селото и като къща на борсаджия и плячкаджия, не е под наблюдение. К. Георгиев, ВБ, 58.

Списък на думите по буква