НАБОГАТЯ̀ВАНЕ

НАБОГАТЯ̀ВАНЕ ср. Спец. Отгл. същ. от набогатявам се. Изветрелите продукти,.., се отлагат по няколко начина, като на мястото на отлагането става набогатяване и натрупване на рудни и нерудни полезни изкопаеми. Г. Георгиев, М, 233.

Списък на думите по буква