НАБОКЛУ̀ЧВАНЕ

НАБОКЛУ̀ЧВАНЕ ср. Отгл. същ. от набоклучвам и от набоклучвам се.

Списък на думите по буква