НАБОЛЯ̀ВАНЕ

НАБОЛЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от наболявам1 и от наболява ме. Но наболяванията не минаха, а взеха да се засилват и аз вече понакуцвах. Ст. Даскалов, ЕС, 292.

Списък на думите по буква