НА̀БОР

НА̀БОР1 м. 1. Набиране1 (в 3 и 4 знач.). Отклониха и отложиха наборът да стане по-късно, почти посред зима: преобличанието на новобранците,.. стана ненавремно. П. Р. Славейков, ПХС, 75. △ Набор на съмишленици. Набор на средства за сираци.

2. Сбор, сума от неща. Обикновената песен на авлигата представлява набор от невисоки скърцащи и чуруликащи звуци, които се чуват само отблизо. Вл. Помаков, ПДП (превод), 68. Тези играчи А и Б ще ни интересуват само по отношение на възможностите си за действие, т. е. ще си мислим, че всеки от тях разполага с даден набор от действия, които напълно определят неговото поведение. Матем., 1965, кн. 2, 17. Голямо предимство е възможността да се изрази концепцията математически и в отделни случаи да се представи с число или с набор от числа. НТМ, 1966, кн. 215, 9. // Комплект от неща. Всяка клетка носи в себе си пълен набор зачатъци за признаците на бъдещото растение. И при сливането на двете полови клетки в новата клетка ще се окажат по двойка заложби за всеки признак. Хр. Одисеев, ТН, 20. Келнерът (пристъпва и поставя пакета върху масата): За вас! Инж. Григоров: Какво е това? Келнерът: Набор от десетина бутилки най-редки европейски вина! Др. Асенов, ГНА, 87-88.

3. Печат. Набиране1, подреждане на печатарски букви и знаци за печат. Така преработената пиеска отнесох пак на редактора.. До този момент не ми се е обаждал. Вероятно е дал вече пиеската за набор. СбСт, 216. Държавната печатница гори. Това огромно предприятие, в което държавата беше хвърлила стотици милиона лева,.., което имаше прекрасни машини за набор на ноти, гореше като борина. Г. Караславов, Избр. съч. IV, 279.

4. Печат. Печатарски букви и знаци, подредени за печат. — Пак си експедирал инкриминирани броеве — крещеше полицейският следовател Златанов. — Но как е възмож‑

но — се учудвах аз. — Нали агентите прибраха всички броеве и пред техните очи печатарят разпиля целия набор. БР, 1950, бр. 128, 2.

НА̀БОР

НА̀БОР2 м. 1. Воен. Родените през една и съща година мъже, които едновременно се свикват, набират за военна служба. Постъпих в школата за запасни офицери в София. В школата заедно с редовния набор имаше и много младежи, отлагани по-рано заради следване във висши учебни заведения у нас или в чужбина. П. Илиев, ЛВ, 25. Запасите от хора намаляваха, трябваше да се попълват и през май четиридесети набор, към който се числях и аз, бе повикан в казармите. К. Константинов, ППГ, 297.

2. Разг. Мъж по отношение на другите, с които е служил военната си служба; наборлия. Ние с Янков сме набори... заедно сме служили... цялата война прекарахме заедно. Г. Караславов, ОХ IV, 565. Антон тръгна към тях като малко глупаво се усмихваше. Изглежда, не му идеше на ум как да реагира — дали да се държи към набора си като старши или като равен и стар приятел. В. Нешков, Н, 113.

3. Разш. Разг. Човек, който е на същите години като някой друг; връстник, наборлия. Остана си прост, завърши едва четвърто отделение.. Негови набори учиха, един изучи за шивач, друг завърши дърводелско училище. Й. Радичков, СР, 52. — Ела бе, наборе, — оживи се дребничкото сухо лице на раздавача. Г. Мишев, ЕП, 18. В намръщените зимни дни, в здрач, вмирисан на подово масло и напоени с оцет бъчви, той [Михо] бърборел унесено пред чаша вино и посред тъжно клатещите се глави на своите набори. Д. Вълев, Ж, 46.

НА̀БОР

НА̀БОР3 м. Място на дреха, на което платът е набран на малки, ситни гънки. Блузата ѝ беше с лек набор по раменете и пъстрият жоржет потрепваше при вървенето. Ст. Марков, ДБ, 416. Зимните палта са в права линия,.., с ефекти от чупки, набори, фалти.

Списък на думите по буква