НА̀БОРЕН

НА̀БОРЕН1, -рна, -рно, мн. -рни, прил. Който се отнася до набор1, който се набира, сглобява от отделни части. Тялото [на авиомодела] е наборна конструкция. АК, 1971, бр. 1, 30.

НА̀БОРЕН

НА̀БОРЕН2, -рна, -рно, мн. -рни, прил. Който се отнася до набор2. Ала когато прегледаха Кънча в наборната комисия,.., казаха му, че ще го записват в еди-кой си полк. Т. Влайков, Съч. II, 153. Към тая молба трябва да се приложат следните документи:.., 4/ Свидетелство, че е записан в наборните списъци. БД, 1909, бр. 31, 1.

НА̀БОРЕН

НА̀БОРЕН3, -рна, -рно, мн. -рни, прил. Печат. Който се отнася до набор4 (в 3 и 4 знач.). — Четири страници всеки ден -.. А на туй отгоре — примитивна техника! Като гледам машината, имам чувството, че е останала от епохата на Гутенберг... Влизали ли сте в наборния цех? Др. Асенов, ТК, 320. Другата ѝ част [на печатницата] се състоеше от наборни принадлежности: нужното количество букви, една – две касички, компаси, щеги, линии, дъски. ОФ, 1950, бр. 1757, 4. Наборният апарат се състои от магазин с матрици, събирател, клавиатура, освобождаващи матриците механизми и кутия за клинове. Г. Върбанов и др., НТ, 102.

Списък на думите по буква