НА̀БОРНИК

НА̀БОРНИК, мн. -ци, м. Младеж, който предстои да отиде в казармата, за да служи редовна военна служба. В казармата младежите се сблъскват с по-сурови условия на живот. Затова посрещането и приемането на .. наборници е важна и отговорна задача. НА, 1959, бр. 3439, 3.

Списък на думите по буква