НА̀БРЕЖНА

НА̀БРЕЖНА Остар. Книж. Крайбрежна улица. Отсамният край на реката се затуляше от високия яр, който образуваше българският бряг; отгоре на този бряг вървеше набрежната с дървена заграда към стръмнината. Ив. Вазов, Съч. ХХIV, 47.

— От рус. набережная.

Списък на думите по буква