НАБРО̀ДВАНЕ

НАБРО̀ДВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от набродвам.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква