НАБРО̀СЪК

НАБРО̀СЪК, мн. -ци, след числ. -ка, м. Рядко. Книж. Наброска. Написан с жив и образен език,.., очеркът "Проповед",.., не е тенденциозен, не избива в публицистика и той,.., запазва своята цена като художествен набросък. Сб??СЕП, 60.

— От рус. набросок.

Списък на думите по буква