НАБРОЯ̀ВАНЕ

НАБРОЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от наброявам и от наброявам се.

Списък на думите по буква