НАБРЪЩОЛЀВЯНЕ

НАБРЪЩОЛЀВЯНЕ, мн. няма, ср. Разг. Пренебр. Отгл. същ. от набръщолевям и от набръщолевям се; набрътвяне, надрънкване, наплещване.

Списък на думите по буква