НАБУ̀ЗВАМ

НАБУ̀ЗВАМ СЕ, -аш се, несв.; набу̀зя се, ‑иш се, св. -их се, св., непрех. Диал. За стена, плет и под. — издувам се, изпъквам, изкорубвам се. Набузил ся дуварът. Н. Геров, РБЯ III, 118.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква