НАБУ̀ЗВАНЕ

НАБУ̀ЗВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от набузвам се; издуване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква