НАБУ̀ХВАНЕ

НАБУ̀ХВАНЕ1 ср. Разг. Отгл. същ. от набухвам1 и от набухвам се.

НАБУ̀ХВАНЕ

НАБУ̀ХВАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от набухвам2; издуване, набъбване.

Списък на думите по буква