НАБУ̀ХНУВАНЕ

НАБУ̀ХНУВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от набухнувам; набухване2.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква