НАБЪ̀БНУВАНЕ

НАБЪ̀БНУВАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от набъбнувам; набъбване.

Списък на думите по буква