НАБЪ̀БРЯ

НАБЪ̀БРЯ. Вж. набъбрям.

Списък на думите по буква