НАБЪ̀РЗОМ

НАБЪ̀РЗОМ нареч. Диал. Набързо, набърже. Най-подир тежко постена, потри си челото и като седна набързом, показа ми един стол отпреде си. П. Р. Славейков, ДБ (превод), 11. И работа привършил, набързом / сбра сечива, наканен да си ходи. П. П. Славейков, Събр. съч. VII, 6.

Списък на думите по буква