НАБЪРЗЯ̀ВАМ

НАБЪРЗЯ̀ВАМ СЕ, -аш се, несв.; набързя̀ се, -ѝш се, мин. св. -ѝх се, св., непрех. Диал. Забързвам се. Човекът изгледа изпитателно и малко удивено залутаното момче, но не каза нищо и, без да се обръща и без да се набързява, продължи нататък и се скри в първия завой. Г. Караславов, ОХ II, 167. Добичетата се набързиха, колата изтрополи глухо и скоро кривна надолу. Г. Караславов, Избр. съч. VI, 334.

Списък на думите по буква