НАБЪ̀РКВАМ

НАБЪ̀РКВАМ1, -аш, несв.; набъ̀ркам, ‑аш, св., прех. Разг. 1. Вземам част от нещо цяло или недокоснато (запазено за определено време или цели); набутвам. Тя не знае, че под единия обръч / на буренцето / съм провъртел със свърдел дупчица, колкото да влезе сламка. Тя е сигурна, че не мога да набърквам ракията. Т. Харманджиев, КВ, 533.

2. Бъркам1, бръквам, пъхам някъде, където не трябва (обикн. ръка). Богданчо набърка ръцете си във водата, замърси я, Сулка го плесна по бузичката. К. Петканов, ЗлЗ, 224. набърквам се, набъркам се страд.

НАБЪ̀РКВАМ

НАБЪ̀РКВАМ2, -аш, несв.; набъ̀ркам, ‑аш, св., прех. Разг. Намесвам, замесвам някого, нещо в някаква работа, обикн. неприятна, опасна или непочтена; забърквам3. Петър: — Не искам да се бъркам във вашите работи. Огнян: — Но ако той [Миладинов] вече те е набъркал? Петър: — Той знае, че аз с политика не се занимавам. Г. Крънзов, Избр. п, 101. Слушай, председателят не е планина да му се тулят в сянката! Обул си гащи — вържи си ги! Не вземай пояс на заем! И защо искаш да набъркаш и мене в тая каша? Н. Хайтов, ПЗ, 67. Заптието спомена за някакъв "курултай" и набърка името на Гоце! П. Япов, ГД, 265. набърквам се, набъркам се страд.

НАБЪ̀РКВАМ СЕ несв.; набъ̀ркам се св., непрех. Разг. Намесвам се, забърквам се. Помниш я стачката в четиресет и осма. И тогава бе същото. Добре са това, стачките, стига да не се набъркват стачкоизменници. Б. Райнов, ЧЪ, 200. — Ти, дядо, недей забравя и русенската поразия на този същия Такев, който се набърка в любовната история на българина и туркинчето. А. Каралийчев, НЧ, 10. // Намесвам се в нещо, или в някаква работа без нужда, против желанието на някого. Ялмар му кимна с глава, скочи и обърна портрета на прадядо си с лице към стената, за да не се набърка пак в разговора им, както миналата вечер. Св. Минков, СЦ (превод), 26.

Списък на думите по буква