НАБЪ̀РЧВАНЕ

НАБЪ̀РЧВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от набърчвам и от набърчвам се; сгърчване, сбърчване, сбръчкване, набръчкване.

Списък на думите по буква