НАБЪ̀ХТВАНЕ

НАБЪ̀ХТВАНЕ, мн. -ия, ср. Разг. Отгл. същ. от набъхтвам и от набъхтвам се.

Списък на думите по буква