НАБЪ̀ХТЯ

НАБЪ̀ХТЯ. Вж. набъхтвам.

Списък на думите по буква