НАВА̀ДВАНЕ

НАВА̀ДВАНЕ1 ср. Диал. Отгл. същ. от навадвам1 и от навадвам се; наваждане1.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

НАВА̀ДВАНЕ

НАВА̀ДВАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от навадвам2 и от навадвам се; наваждане2.

НАВА̀ДВАНЕ

НАВА̀ДВАНЕ3 ср. Диал. Отгл. същ. от навадвам3 и от навадвам се; наваждане3.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква