НАВА̀ЖДАНЕ

НАВА̀ЖДАНЕ1 ср. Разг. Отгл. същ. от наваждам1 и от наваждам се; наизваждане.

НАВА̀ЖДАНЕ

НАВА̀ЖДАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от наваждам2 и от наваждам се; напояване, навадване2. Мъчно се прокарваха вадите без тях [Райчови], още по-мъчително ставаше наваждането [на тютюна]. Ст. Даскалов, СД, 434.

НАВА̀ЖДАНЕ

НАВА̀ЖДАНЕ3 ср. Диал. Отгл. същ. от наваждам3 и от наваждам се; наклеветяване, оклеветяване, навадване3, насваждане, наковлаждане, наустване.

НАВА̀ЖДАНЕ

НАВА̀ЖДАНЕ4 ср. Диал. Отгл. същ. от наваждам4 и от наваждам се; навеждане3, навождане2.

Списък на думите по буква