НАВА̀КВАМ

НАВА̀КВАМ СЕ, -аш се, несв.; нава̀кам се, -аш се, св., непрех. Диал. Наемам се1, нагърбвам се, заемам се; наемвам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква