НАВА̀КВАНЕ

НАВА̀КВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от наваквам се; наемане1, нагърбване, наемване1.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква