НАВА̀КСВАМ

НАВА̀КСВАМ, -аш, несв.; нава̀ксам, ‑аш, св. 1. Прех. и непрех. Успявам да постигна, да допълня, получа със закъснение нещо пропуснато или изгубено. Аз, да речем, искам да допълня своето учение... да наваксам... А съм вече кажи-речи на двайсет и осем години! Ст. Дичев, ЗС I, 328. — Чувствам се много добре, тука ни гледат като деца, имам свободно време, колкото си искам, прочел съм половината библиотека, наваксвам туй, дето съм го пропуснал цял живот. Ст. Поптонев, НСС, 251. — Мислех си, като разказвахте за себе си, та вие нищо не сте разбрали от младините си. — Сега ще гледам да наваксам — изпиваше я [хазайката] с поглед той. В. Нешков, Н, 221. Тая загуба [на Сицилия] наистина наскоро си наваксали с обладание богата Испания чрез картагенский войвода Хамилкара. ВИ, 16-17.

2. Прех. Остар. Замествам нещо, явявам се вместо нещо, което липсва; компенсирам. За щастие, изумителната жизненост и привързаност към родната земя на нашия народ наваксват за него многократно лишението от славни предания и възпоминания. Ив. Вазов, Съч. II, 61. Тома Каранджулов е бил неуравновесена личност... Липсата на умствени способности той още на студентската скамейка наваксвал със заплашвание на всеки преподавател, който се осмелявал да му пише слаб бал. Бълг., 1902, бр. 453, 3. Знам, че видът и облеклото / а още повече — златото, / наваксват всичко у челяка. Ив. Вазов, БМ II, 64.

3. Непрех. Остар. и диал. Смогвам, успявам да задоволя нуждата от нещо, търсенето на нещо; насмогвам, надвивам. Додето не можехме по-напред да наваксаме, додето търговците ни взимаха стоката, вика се, още от становете,.. — току зафанаха да ни изартисват стоки. Т. Влайков, Съч. II, 182. Така по-рано со саханите с капаци... Направи ги [саханите] со стотици, а никой не иска да ги купува.. Като почнаха после да се трупат мющерии в дюкяна му — се за сахани с капаци. Не можеше да навакса. Д. Талев, ПК, 324.

4. Непрех. Остар. Натрупвам се в изобилие. Те богомилите се делели на "прости верующи" и на "съвършени".. Хранели се с растения, риби, не пиели вино, бавели се дома си с четене библията или своите фантастически измислици, от каквито беше наваксала цяла литература. Св. Миларов, Н, 1882, кн. 1, 246. наваксвам се, наваксам се страд. от наваксам в 1 и 2 знач. Само себе си укоряваше той, та беше готов крак да не подгъне, ръце да не отпусне, за да се навакса загубеното. Б. Обретенов, С, 59. — Правете каквото правите, но искам работата да се навакса. Ако ще би и цяла нощ да работите... М. Грубешлиева, ПИУ, 84.

— Друга (остар. и диал.) форма: нава̀свам.

Списък на думите по буква