НАВА̀КСВАНЕ

НАВА̀КСВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от наваксвам и от наваксвам се. — Като са къпем в студена вода, ний не стоим мирни, ами са движим, а това става причина да произвеждат органите ни доволно топлина за наваксване на оная, която ни отнема студената вода. Кр. Мирски, Ч, 1875, кн. 7, 307. От организираната и ритмична работа .. ще зависи много .. наваксването на пропуснатото досега.

Списък на думите по буква