НАВА̀Л

НАВА̀Л м. Диал. Навалица; навала1.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква