НАВА̀ЛВАНЕ

НАВА̀ЛВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от навалвам и от навалвам се; наваляване1.

Списък на думите по буква