НАВАЛЀН

НАВАЛЀН, -а, -о, мн. -и. Диал. Прич. мин. страд. от наваля2 като прил. Наклонен. На стотина разкрача от църквата се ширеше селският мегдан — прашно място, малко навалено. А. Гуляшки, ЗР, 64.

Списък на думите по буква